wzór wodorosiarczek wapnia

       

Odnośniki


generau i jego historie

Temat: wzory hydroksosoli i wodorosoli
Zawsze "wodór" lub grupa hydroksylowa "wchodzi" pomiędzy metal a jon reszty kwasowej, dobrze jest poznać, dlaczego tak jest - sól taka nie tworzy się z poszczególnych pierwiastków lecz z jonów.

Popatrzmy na kwas siarkowy VI - w wodzie ulega on dysocjacji, ale stopniowej: najpierw odłącza 1 atom wodoru, potem drugi:Np. sód może zareagować z ostatnim jonem reszty kwasowej w drugiej linijce powyżej, .
Tak samo jednak może to uczynić z jonem reszty kwasowej z pierwszej linijki, zawierającym "dodatkowy wodór": [wodorosiarczan VI sodu]- zauważ, że ta reszta jest jednowartościowa i przyłączy 1 jon sodu jednowartościowy. Gdyby to miał być magnez (dwuwartościowy) przyłączyłby 2 takie reszty, tworząc [wodorosiarczan VI magnezu].

Reszta kwasowa kwasu siarkowego VI czy też IV może "zachować" najwyżej 1 atom wodoru, 2 nie może bo będzie dalej kwasem
Bardziej ciekawszym będzie zatem kwas fosforowy, który dysocjuje następująco:

Zwróć uwagę na wartościowości poszczególnych jonów reszt kwasowych. Jako ćwiczenie - napisz wzory związków potasu, wapnia i glinu z każdą z widocznych wyżej reszt. Spróbuj nazwać - ja ewentualnie poprawię.
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=4368

Sitedesign by AltusUmbrae.